หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เขตเลือกตั้งสงขลา

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เขตเลือกตั้งสงขลา

 

    คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการเลือกตั้งซ่อมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  เขตเลือกตั้งสงขลา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ กองบริหารงานบุคคล  มทร.ศรีวิชัย

 

AttachmentSize
คลิกดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม247.21 KB