หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ขอเชิญชวน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการในมหาวิทยาลัย สมัครรับเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี

ขอเชิญชวน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการในมหาวิทยาลัย สมัครรับเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี

 

 

  • วันที่ ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙ (เฉพาะวันทำการ)  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ณ เขตพื้นที่ที่ตนสังกัด

  • วันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง

  • วันที่ ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งในเขตพื้นที่ที่ตนสังกัด

 

รายละเอียดดังสำเนาประกาศ และใบสมัคร ที่แนบมาพร้อมนี้

AttachmentSize
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง เปลี่ยนแลงกำหนดการเลือกตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ เป็นกรรมการสรรหาคณบดี132.71 KB
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ เป็นกรรมการสรรหาคณบดี256.9 KB
ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี199 KB